0 av 0 för ""

Sweco bakom uppmärksammat stadsindex

Ericsson presenterade nyligen the ”Networked Society City Index 2013” på en konferens för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i Miami. Bakom indexet och rapporten står analytiker på Sweco tillsammans med Ericsson.

Sweco har tillsammans med Ericsson tagit fram ett index som mäter sambandet mellan IKT-mognad i städer och hållbar stadsutveckling. Rapporten belyser och analyserar detta samband för 31 storstäder runt om i världen och publiceringen har mötts med stort internationellt intresse. I indexet har man mätt såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet i de allt snabbare växande storstäderna i världen. Prestigeuppdraget som tillföll Sweco i år beror mycket på Swecos arbete med hållbarhetsfrågor och gedigna kompetens inom samhällsanalys och statistik.

– Svårigheten under arbetets gång har framförallt varit att få tag i trovärdig statistik, säger Ulf Johansson, uppdragsansvarig på Sweco. Vi hamnade även i frågeställningar kring hur vi ska avgränsa städerna. Var börjar och slutar egentligen staden?

Första plats i indexet Networked Society Index 2013 går till Stockholms stad.

 

För mer information, kontakta: Ulf Johansson, ulf.johansson@sweco.se, telefon:+4686130831