0 av 0 för ""

Sweco bäst i klassen på jämställdhet

Medarbetarna betyder allt i ett växande kunskapsföretag som Sweco. Varje år rekryterar vi närmare 700 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter. Såväl kvinnor som män, i olika åldrar och med varierande bakgrund. Men den röda tråden är alltid bästa kompetens.

Jämställdhet är en högaktuell fråga, såväl i näringslivet som i samhällsdebatten i stort. När tidningen Byggindustrin i våras jämförde jämställdheten i de börsnoterade samhällsbyggarföretagen, blev Sweco bäst i klassen. Även i AllBright-rapporten som årligen kartlägger representationen av kvinnor och män på ledande befattningar i börsbolagen rankades Sweco högt och kammade hem tredjeplatsen bland årets klättrare.

Kompetensen är helt avgörande

– Vår drivkraft är långsiktig lönsamhet. En jämn könsfördelning skapar en positiv dynamik, som också gör verksamheten mer lönsam. Det handlar inte om kvotering, utan den röda tråden är alltid högsta kompetens, oavsett kön, säger Åsa Bergman, vd för Sweco Sverige.

Målet är en fördelning på hälften kvinnor, hälften män, på alla nivåer i företaget, men dit är det dock en bit kvar.

– Det ser bra ut i den högsta ledningen och inom vissa enheter. Om man tar hänsyn till att kvinnorna idag bara utgör cirka 25-30 procent av de ingenjörer som utexamineras varje år, så har vi hittills lyckats ganska bra, men vår målsättning är att nå ännu längre, säger Åsa Bergman.

Relaterat innehåll

Byggindustrin: ”Krävs att man tar i lite extra för att få in kvinnor” Sweco utnämndes till bäst i klassen bland de börsnoterade samhällsbyggarbolagen när det gäller jämställdhet. Läs artikeln i Byggindustrin nr 8, 2014.

TV4: Teknikkonsultföretaget där antalet kvinnor ökar
Nyheterna i TV4 rapporterade i april 2014 att jämställdhetsarbetet i börsbolagens styrelser inte gjort många framsteg de senaste tio åren. Sweco är ett av de få bolag som bryter trenden. Se inslaget (TV4-nyheterna 2014-04-29)

AllBright-rapporten 2014: Sweco på tredje plats bland årets klättrare
Stiftelsen AllBright ger årligen ut en rapport som kartlägger och granskar representationen av kvinnor och män på ledande befattningar i Sveriges börsbolag. År 2014 kammade Sweco hem tredjeplatsen bland årets klättrare. AllBright-rapporten 2014 (pdf)

DN: Satsning på kvinnliga chefer gjorde Sweco mer jämställt
Läs artikeln (DN 2013-01-31)

Möt Swecos vd-trainee Therese Gröndahl 27-åriga Therese Gröndahl är Swecos nya vd-trainee. Hon ska under det kommande året arbeta tillsammans med vd och koncernchef Tomas Carlsson och ha en aktiv roll i koncernledningens dagliga arbete.

Sweco – branschens attraktivaste arbetsgivare I Universums undersökning Företagsbarometern får Sveriges studenter välja vem de helst ser som sin framtida arbetsgivare. Sweco blev branschbäst i den senaste undersökningen.