0 av 0 för ""

Sweco bistår Regeringskansliet med samhällsanalyser

Regeringskansliet gjorde nyligen upphandlingar för utredningsuppdrag och Sweco valdes som förstarankad leverantör inom flertalet områden.

I Regeringskansliets upphandling fick Sweco förtroendet att bistå i olika utredningsuppdrag framöver. Sweco har utsetts till förstarankad specialist inom områdena:

  • Generella konsulttjänster
  • Arbetsmarknad, arbetsliv och integration
  • Utbildning och forskning
  • Regional tillväxt och hållbar landsbygdsutveckling
  • Plan- och byggfrågor och bostäder

Sweco bistår även Regeringskansliet med konsulttjänster för utredningsuppdrag inom energi och elmarknad.

Genom ramavtalet, som sträcker sig från 2018 till 2020, kommer Sweco att genomföra utredningsuppdrag åt Regeringskansliet, i form av analyser och strategisk rådgivning kopplade till sakområden och av mer generell karaktär. Tjänsterna ska utgöra delar av beslutsunderlag till Regeringskansliets arbete med kunskap och förarbeten till lagstiftning.  Utredningsuppdragen består i att kartlägga, följa upp, analysera och utvärdera.

– Vi är mycket stolta och glada över förtroendet att få jobba med Regeringskansliet! Med ramavtalsupphandlingen vill man hitta de bästa konsulterna inom de olika sakområdena och som kan leverera kvalitativa utredningar på hög nivå. Glädjande är att vi har valts ut som etta inom så många områden. Det visar på den enastående kvalitativa nivå och leveranskapacitet som Sweco kan erbjuda inom samhällsanalys, säger Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och mobilitet, på Sweco.

För mer information, kontakta:

Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och mobilitet på Sweco. mats.hermansson@sweco.se, tfn 08-6956565