0 av 0 för ""

Sweco blir medlem i Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Med förhoppning om ett brett samarbete kring cykelplanering går Sweco nu med i föreningen som associerad medlem.

Sweco har lång erfarenhet av arbete med cykelplanering, både på hemmaplan och utomlands – exempelvis i stora cykelländer som Nederländerna och Danmark. Ett brett samarbete och informationsbyte är förutsättningar för att kunna skapa den bästa cykelplaneringen, och det är också orsaken till att Sweco nu går med i Svenska Cykelstäder.

– Vi vill vara med och höja kunskapsnivån om cykling och cykelplanering i Sverige och vi hoppas att vi kan bidra genom att dela med oss av vår egen kompetens och erfarenheter. Vi ser också fram emot att få träffa branschkollegor som brinner lika mycket för cykling som vi gör, säger Swecos cykelexpert Björn Sax Kaijser.

Svenska Cykelstäder är en förening för kommuner och regioner som målmedvetet arbetar ambitiöst med ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp. Företag och forskningsinstitut deltar genom att stödja arbetet som associerade medlemmar, och föreningens gemensamma vision är att 50% av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med cykel.

Även på Sweco har cyklingen en central roll, då våra konsulter är delaktiga i alla delar av planeringsprocessen inom cykelområdet, från ett tidigt stadium till detaljutformning. Även utomlands har Sweco möjlighet till stor påverkan vad gäller hållbart resande och god stadsplanering.

– Vi är bland annat delaktiga i regeringens delegation för ”Smarta städer” och ”Nästa generations resor och transporter”. Sweco har även tagit fram ett koncept för hållbar stadsutveckling som vi använder i internationella sammanhang, exempelvis i Asien, Afrika och Östeuropa. Genom att visa på goda exempel lyckas vi ofta lyfta fram cykeln i stadsplaneringen, både när vi utvecklar helt nya städer och när vi arbetar i mindre projekt, säger Björn Sax Kaijser.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Sax Kaijser, bjorn.saxkaijser@sweco.se