0 av 0 för ""

Vindkraftverk

Publicerad: 2022-03-13

Sweco delar erfarenheter från rapporteringen av EU-taxonomin

Svenskt Näringsliv har låtit undersöka vilken roll EU-taxonomin kommer att spela i den gröna omställningen och hur näringslivet påverkas. På ett webbinarium den 15 mars presenteras resultaten och efteråt delar Sweco och Svenska Handelsbanken med sig av sina reflektioner kring taxonomin. Vi ställde fyra snabba frågor till Elma Durakovic som har projektlett Swecos arbete med den första rapporteringen enligt EU-taxonomin.

Hej Elma! Vad kommer Sweco att bidra med under webbinariet?

– Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter som rapporterande bolag, vilka utmaningar och möjligheter vi ser med regelverket. Sweco arbetar med en mängd företag som redovisar enligt EU-taxonomin i olika branscher, men denna gång handlar det om vår egen rapportering och hur vi tänkt kring den.

Hur skulle du sammanfatta den första rapporteringen av EU-taxonomin?

– Eftersom EU-taxonomin ännu inte är komplett har det varit något utmanande att hitta möjliga vägar framåt. Det saknas ännu fyra miljömål och det nya rapporteringsdirektivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) håller på att utvecklas tillsammans med nya standarder för hur hållbarhetsrapporteringen ska se ut i framtiden.

Vilka erfarenheter kan ni dela med er av?

– Några av de frågeställningar vi har behövt hantera är bland annat vilken nivå vi ska rapportera på. Ska man vara så noga som möjligt och göra det på projektnivå eller kan vi ha en mer top-down approach i detta skede när EU-taxonomin inte är helt komplett? I detta skede valde vi det senare då både tidsaspekten och kraven för den första rapporteringen handlade om att rapportera hur stor andel av den totala omsättningen som omfattas av EU-taxonomin.

Vem tycker du ska besöka webbinariet?

– Alla som på något sätt jobbar med hållbarhetsredovisning och har ett intresse av ämnet! Det ska bli spännande att få ta del av resultaten från intervjuundersökningen som Svenskt Näringsliv har genomfört bland investerare och medlemsorganisationer, och jag och min kollega Christel Retzlaff hoppas att vi kan bidra genom att dela med oss av våra erfarenheter. Jag hoppas att vi ses på tisdag!

Läs mer om seminariet och anmäl dig här

Om EU-taxonomin
Den 1 januari 2022 trädde EU-taxonomiförordningen i kraft.  Det handlar om ett antal kriterier som ska underlätta identifieringen av miljömässigt hållbara investeringar så att finanserna kan styras om och utsläppen minskas. Läs mer om EU-taxonomin här