0 av 0 för ""

Sweco deltar i Malmös ljusfestival By Light

För fjärde gången hålls ljusarrangemanget By Light i Malmö som består av flera ljusinstallationer, där Swecos ljusdesigners har utformat två av dem. Genom eventet vill staden hitta kreativa lösningar för ljussättning och belysning av våra städer.

– Tanken med våra installationer är att skapa en diskussion om belysning i stadsmiljö och förhoppningen är att vi, hos de medverkande samt de som tar del av resultatet, kan bidra till en känsla av inkludering i arbetet med att utforma staden, säger Tobias Olsson, ansvarig ljusdesigner på Sweco.

By Light är ett ljusarrangemang i Malmö där Swecos ljusdesigners har ansvarat för två av de totalt 38 installationerna, Let there be light vid Norra Neptunigatan och Dark Sky/Bright Night längs med Isak Slaktaregatans gränd. Let there be light är ett ljusspel som med hjälp av stora bildprojektorer för fram grafiska budskap på temat ”kampen mellan ljus och mörker”. Och Dark Sky/Bright night belyser frågor kopplade till städernas belysning, så som samspelet mellan trygghet och vårt biologiska behov av mörker, om vi vill kunna se natthimlens stjärnor eller om staden ska vara konstant ljus. Installationen, som är utformad tillsammans med Swecos el-projektörer, bygger på idén om att skapa en interaktivitet där människor bjuds in att delta.

– Vi ser installationen som ett startskott för en ny dialogmetod om belysning i stadsmiljö där ljusplanering demokratiseras och flyttar närmare stadens invånare, säger Tobias Olsson.

By Light syftar till att hitta innovativa och kreativa lösningar för ljussättning och belysning av stadsmiljön och är samtidigt en utställning där allmänheten får ta del av inspirerande och vackra ljusupplevelser. Att eventet enbart pågår under nio dagar innebär att det ställs vissa krav på ljusinstallationerna, menar Tobias Olsson.

– Våra installationer måste exempelvis vara enkla och demonterbara samtidigt som de ska vara tåliga. Detta medför en enklare konstruktionen som vi själva både har kunnat bygga och installera på plats, vilket lär oss mer om konstruktion och installation ute i fält som i sin tur leder till bättre designlösningar i framtiden, säger Tobias.

By Light pågår mellan den 13–23 september och arrangeras av Malmö Stad.