0 av 0 för ""

Sweco deltar i stort projekt som kartlägger okända miljögifter

Det används allt fler kemikalier på grund av ökad befolkningsmängd och den årliga kemikalieproduktionen uppgår till flera hundra miljoner ton. Några ämnen är direkt skadliga för människan och det finns fortfarande många ämnen som har okända effekter på vår hälsa. Sweco är med i ett projekt med syfte att skapa en giftfri miljö enligt de svenska miljömålen.

Tillsammans med Örebro universitet, KK-stiftelsen och nio andra företag undersöker Sweco vad det är som gör ämnen giftiga och hur de påverkar människor. Projektet är en viktig pusselbit för att identifiera okända miljögifter. 

– Det är en utmaning att kartlägga vilka ämnen som når ut i miljön på grund av det höga antal kemikalier som är i omlopp. Ämnen kan omvandlas i naturen och i vissa fall bilda ämnen som är ännu giftigare och motståndskraftigare mot nedbrytning.

Med hjälp av dagens tekniska analysinstrument går det att mäta en mängd miljögifter, problemet är dock att endast dessa ämnen identifieras och många övriga miljögifter förblir okända. Detta kan undvikas genom nya metoder. 

– Med hjälp av nya analysmetoder som baseras på ämnenas biologiska effekter snarare än deras förekomst kan vi söka efter okända miljögifter både på land och i vattendrag och därefter studera deras beteende i miljön och deras toxikologiska effekter på celler. På så vis kan vi få mer kunskap om långtidseffekter för både människor och djur, säger Susanne Keiter, miljökonsult på Sweco. 

Swecos miljökonsulter ska under tre år bidra med miljöprover och expertis till projektet.

– Sweco väljer att årligen bidra med kunskap i ett antal teknikutvecklingsprojekt som hjälper samhället i en mer hållbar riktning. Det här projektet är en mycket stor satsning inom kemiskt/biologiskt utredningsarbete med syfte att bidra till en bättre hantering av kemikalier, säger Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter. 

Samarbete mellan Örebro universitet och 10 företag inom näringslivet, inklusive Sweco. Några av de övriga företagen som medverkar är Golder, Niras, Liljemarks Consulting, Jordnära Miljökonsult, Ragn-Sells och Swedavia.

Läs mer här 

För mer information, kontakta:
Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter, anna.yman@sweco.se, 0734-126305