0 av 0 för ""

Sweco energieffektiviserar kyrkor åt Linköpings stift

Linköpings stift har dragit igång ett projekt för att minska energianvändningen i sina kyrkobyggnader. Totalt rör det sig om cirka 700 byggnader. Sweco är en av tre konsulter som fått i uppdrag att utföra besiktningar och ge förslag på vad som kan förbättras.

Projektet handlar om att erbjuda stiftets församlingar hjälp med energieffektivisering av de uppvärmda byggnaderna i Linköpings stifts fastighetsbestånd. Av de uppskattningsvis 700 byggnaderna är cirka 280 kyrkor och kapell.

– I projektet måste hänsyn tas till miljö och ekonomi, byggnadernas antikvariska värden samt till personal och besökare, säger Annika Deltin, vikarierande projektledare på Linköpings stift.

Sweco har sedan tidigare erfarenhet av att jobba med energieffektiviseringsåtgärder i kyrkor, bland annat inventering och projektering av ett trettiotal kyrkor och församlingshus på norra Öland.Swecos del av uppdraget uppskattas till cirka 1 miljon kronor.

Mer fakta

Projektet heter ”Energieffektivisering och ökat samarbete kring energi- och fastighetsfrågor på stifts- och kontraktsnivå i Linköpings stift” och startade upp våren 2011 av Linköpings stift i samarbete med föreningen Etik & Energi. I februari 2012 börjar själva besiktningen av byggnaderna. Sweco har skrivit avtal med Etik & Energi och utöver Sweco har Etik & Energi även anlitat Bengt Dahlgren och KanEnergi.

Kontaktperson
Fredrik Karlsson, fredrik.e.karlsson@sweco.se Telefon:+46114953802