0 av 0 för ""

Sweco får fyra ramavtal med Europeiska Kommissionen

Sweco har fått ramavtal inom samtliga fyra ramavtalsområden som utlysts av Europeiska Kommissionens generaldirektoratet för regional- och stadspolitik. Sweco kommer inom ramavtalen att konkurrera med två andra europeiska konsortier om en total uppdragsvolym om cirka 200 miljoner kronor under perioden 2014-2018.

För anbudet har Sweco arbetat i ett team med över 100 experter från 28 olika länder inom forskning och konsultation rörande EU:s regionalpolitik. Ett team som hade varit omöjligt att bygga utan Swecos konsulters breda internationella nätverk.

– Den här typen av uppdrag gör att Swecos ställning stärks både nationellt och internationellt bland våra kunder som arbetar med lokal och regional utveckling, säger Ulf Johansson, vd för Swecos strateger och analytiker.

För vart och ett av dessa fyra ramavtal är, förutom Sweco, ytterligare två företag upphandlade. Det innebär att Sweco tävlar med dessa om att vinna uppgifterna vid varje förfrågan.

De fyra olika ramavtalen innebär följande:

Ramavtal ett innebär konsekvensbedömning av den framtida utvecklingen av EU:s sammanhållningspolitik och EU:s struktur- och investeringsfonder.
Ramavtal två innebär studier av EU-politikens effekter för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen inom EU.
Det tredje ramavtalet handlar om studier kring den framtida utvecklingen av EU:s sammanhållningspolitik och EU:s struktur- och investeringsfonder.
Det fjärde avtalet innebärstudier av administrativa kostnader, IT-system och andra åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägerier.

Ramavtalen sträcker sig fram till 2018 med eventuell förlängning med ett år.

Vad gör EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik?

EU-kommissionens generaldirektorat regional- och stadspolitik ska stärka den ekonomiska, sociala och geografiska sammanhållningen genom att minska skillnaderna i utveckling mellan EU:s länder och regioner. På så vis bidrar vi till en bättre ekonomisk utveckling i hela EU.

Länk till EU:s regionalpolitiska administration.

Ulf Johansson, vd Sweco Strategy, ulf.johansson@sweco.se Telefon:+4686130831