0 av 0 för ""

Sweco får konsultuppdrag när Boliden expanderar i Garpenberg

Under de närmaste åren kommer gruvföretaget Boliden utöka sin malmproduktion i Garpenberg. Sweco anlitas för omfattande projekteringsarbeten i samband med expansionen.

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att arbeta med Boliden. Sweco har lång erfarenhet den här typen av avancerade uppdrag år svensk och utländsk industri, säger Richard Furuhovde, uppdragsansvarig på Sweco.

I januari 2011 tog gruvföretaget Boliden beslut om en kraftig expansion av verksamheten. Investeringen uppgår till 3,9 miljarder SEK och kommer att öka malmproduktionen i Garpenberg från dagens 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år. Expansionen kommer att genomföras 2011-2014 med successiv ökning av produktionen från inledningen av 2014 till full produktion i slutet av 2015.

Sweco anlitas för bygg-, mark- och installationsprojektering i projektet som bland annat består av ett nytt anrikningsverk, nya schakt och underjordsanläggningar samt infrastruktur.

Richard Furuhovde, richard.furuhovde@sweco.se Telefon:+4686925533