0 av 0 för ""

Sweco får nytt vårduppdrag

Centralsjukhuset i Karlstad ska samla sin operationsverksamhet i nya lokaler för att få en effektivare verksamhet. Sweco har anlitats för att utforma de nya lokalerna samt för att projektera ventilationsanläggningen och alla el- och telesystem. Uppdragen är tillsammans värda cirka 35 miljoner kronor.

– Sweco är engagerade i vårduppdrag över hela landet. Ungefär tio procent av vår omsättning i Sverige förra året var i vårdrelaterade uppdrag, säger Swecos Sverigechef Åsa Bergman.

Projektet omfattar 21 operationsrum där även bilddiagnostik kan genomföras, en endoskopienhet och en ny entrébyggnad. Hela projektet omfattar cirka 28 000 kvm nybyggnad och cirka 6000 kvm ombyggnad. 

Byggnaden ska uppfylla kriterierna för LEED Healthcare och Sweco ansvarar även för energi- och klimatsimuleringar och logistikstöd för hisskapacitet och transportsystem.

Sweco har lång erfarenhet att arbeta med stora vårdprojekt både i Sverige och internationellt. Just nu arbetar företaget med Angereds nya närsjukhus, Falu lasarett, Linköpings universitetssjukhus för att nämna några.

Anders Melin, anders.melin@sweco.se Telefon:+46547764014
Sten Bäckström, sten.backstrom@sweco.se Telefon:+4631627761