0 av 0 för ""

Sweco får pris för solfångaranläggning i Skåne

Skåne Solar Award belönar de anläggningar som genom sitt koncept och sin gestaltning särskilt bidrar till att öka intresset för solenergi. Priset för årets solfångaranläggning i Skåne gick till Karlsrobadets äventyrsbad i Eslöv.

När Eslövs kommun beslutade om att uppgradera sin sim- och badanläggning till ett äventyrsbad såg man möjligheten till att både minska driftkostnaderna för vattenuppvärmning och värme samt att skapa ett miljömässigt hållbart alternativ för framtiden. Soliga dagar är badet nu helt självförsörjande på varmvatten och är en av Sveriges största solvärmeanläggningar. Swecos konstruktörer har haft i uppdrag att utforma takplaner, sektioner, detaljer samt fasadritningar för placering av samtliga solfångare för att få bästa effektiviteten.

– Att få det här priset var jättekul. Det behöver lyftas fram positiva projekt med förnyelsebar energi.  För att få ut maximal effektivitet måste solfångarna placeras i rätt vinkel i förhållande till solen så det var en utmaning att få plats med de solfångare och den kringutrustning som behövdes, säger Ann-Mari Eriksson, uppdragsansvarig på Sweco.

Skåne Solar Award delas ut i juni sedan fyra år tillbaka. Årets pristagare är Mika Terne Yli-Ketola, nparkitekter, Ann-Mari Eriksson, Sweco, Yngve Svensson, ECOScience och Eslövs kommun.

Juryns motivering:

En fin ansats till en arkitektonisk genomtänkt gestaltning, i synnerhet gällande placeringen av solfångaranläggningen på byggnaden. Anläggningen kan bidra till att öka intresset för solenergi och fungera som en inspirationskälla för andra att investera i solfångare, genom att visa på ett effektivt och lämpligt användningsområde. Den fasadmonterade anläggningen ger ett modernt intryck på den smakfullt utformade nybyggnaden.