0 av 0 för ""

Sweco får uppdrag när reningsverk i Oslo byggs ut

Ett av Oslos kommunala reningsverk, Bekkelaget, ska byggas ut för att få en fördubblad kapacitet. Sweco anlitas för att utreda och föreslå ett flertal tekniska lösningar som ska bädda för reningsverkets framtida expansion.

Bekkelaget är idag dimensionerat för att betjäna i snitt cirka 240 000 personer per dygn. Det område i Oslo som reningsverket täcker förtätas nu i snabb takt och därför planeras för en fördubblad kapacitet fram till 2030.

Reningsverket ligger i berg vilket är utmanande på flera sätt. Swecos konsulter har arbetat med att utveckla reningsverk i över 100 år. Ett flertal av anläggningarna som Sweco arbetat med på senare år ligger just i berg, bland andra Henriksdal, Bromma samt Käppala reningsverk. 

Mer fakta
Swecos konsulter i Sverige kommer att ansvara för att ta fram principer för tekniska lösningar för maskin och process samt system för styr och regler. De norska kollegorna ansvarar för att ta fram en detaljplan för området. Uppdragets omfattning är på några miljoner kronor.

Option finns även för ett förlängt engagemang när projektet övergår i detaljprojektering.

För mer information kontakta:

Hans Nilsson, hans.nilsson@sweco.se Telefon:+4686956296

Bo Carlsson, bo.carlsson@sweco.se Telefon:+4686956303