0 av 0 för ""

Sweco fick hedersomnämnande för Friends Arena

Stålbyggnadspriset 2013 delades i veckan ut under en prisceremoni i Stockholm. Sweco fick hedersomnämnande för utformningen av takkonstruktionen i Friends Arena.

Juryns utlåtande är: Takkonstruktionen i Friends arena är ett konstruktivt samspel mellan balk och skalverkan. Stålvikten för hela taket har kunnat minimeras till en imponerande låg nivå genom att kombinera höghållfast stål med en konstruktivt optimerad balkutformning, samt genom att utnyttja takkonstruktionens skalverkan. Mot himlen, då taket öppnas, upplevs som bäst konstruktionens lätthet och transparens. Sammantaget kan sägas att takkonstruktionen till Friends Arena på ett övertygande sätt visar hur stål kan bidra till mycket kostnads- och produktionseffektiva lösningar och en synbar lätthet för den här typen av stora anläggningar.

Stålbyggnadspriset 2013 gick till Tullhusbron, Norrköping.

Stålbyggnadsinstitutet delar vartannat år ut Stålbyggnadsprisettill ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt använt stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till användandet av stål i byggandet och att ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar.

Läs mer om Friends Arena