0 av 0 för ""

Sweco finalist i innovationstävling

Igår tillkännagavs de fyra svenska finalisterna i innovationstävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living. Swecos arkitekter i Malmö är en av dem.

Swecos bildrag heter Having Less to Live More och beskrivs så här:

”Detta bidrag går in på bostadslösningar med ytoptimering och flexibilitet genom flyttbara väggar när det uppstår förändrade behov hos de boende Det finns intressanta tankar om och insikter i förutsättningar för genomförande av lösningar inom delande, t ex att få externa entreprenörer som ansvarar för att lösa delandet. Bidraget är tydligt redovisat. Det utgår från välbefinnande där frivillighet är viktigt. Det är värdefullt med den presenterade insikten om att delandet leder till långt större fördelar än minskad boyta och minskat koldioxidutsläpp. Det är också positivt att förslaget delar upp behoven i sådana man har ibland (som man delar med andra) och de man har varje dag (som man har privat). Teamet som presenteras för steg 2 i tävlingen är stort och ambitiöst sammansatt med ett flertal arkitekter samt bland annat en friluftsentreprenör, en byggnadsantikvarie och en hortonom.” 

I mitten av juni kommer den slutliga vinnaren i den svenska tävlingen att kungöras. Därefter kommer en nordisk final att genomföras som baseras på finalistförslagen från de olika länderna.

Swecos team består av: Beatrice Eckord, Lucy Roth, Urban Skogmar och Susanna Zinkernagel.