0 av 0 för ""

 

Publicerad: 2022-06-10

Sweco flerfaldig finalist till Svenska Ljuspriset

Idag blev det klart att två av årets finalister till Svenska Ljuspriset är signerade Sweco. Det är ljusinstallationerna i Kungl. Vetenskapsakademin och Gubbängens fördelningsstation som i tuff konkurrens har gått vidare i den prestigefulla tävlingen. 

Swecos ljusdesigners står bakom ljusdesignen för såväl Kungl. Vetenskapsakademin som är finalist i klassen interiör och Gubbängens fördelningscentral som är finalist i klassen exteriör.

Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademiens byggnad är en ikonisk vetenskapshistorisk plats och en mötesarena som tilldrar sig nationellt och internationellt intresse. Ljusinstallationerna uppvisar en stor spännvidd, från subtila tillägg för att betona kulörer, material och rumslighet i de kulturhistoriska miljöerna, till de påtagligt moderna lösningarna med högt teknikinnehåll i Beijerflygeln.

Gubbängens fördelningsstation

Gubbängens fördelningsstation ska bidra till att uppfylla kraven på utökad kapacitet när Stockholms söderort byggs ut. Den nybyggda teknikanläggningen fungerar som knutpunkt för kraftöverföring från befintlig mottagningsstation i Högdalen. Idén är att ljussättningen och samspelet mellan byggnadens volymer ska ge fördelningsstationen en glödande karaktär som syns i mörkret och skapar intresse kring platsen.

Det är Sydljus, Västsljus och Svenska Belysningssällskapet som tillsammans med tidningen Ljuskultur arrangerar tävlingen. Prisutdelningen sker på Ljusdagen i Stockholm den 6 september.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, presschef Sweco Sverige, 010-484 50 20, cecilia.strommar@sweco.se