0 av 0 för ""

Sweco förenklar överblick av jätteprojekt

Förbifarten Stockholm är det största vägprojektet någonsin i Stockholms län. Ett projekt som innehåller stora mänder information. Sweco har tagit fram en webbkarta med filmer och information som underlättar för medborgaren att överblicka alla delar av projektet.

En 21 kilometer lång ny motorvägförbindelse väster om Stockholm ska knyta ihop norra och södra regionen, avlasta infarterna och stadens centrala delar och minska sårbarheten i trafiksystemet. Byggarbetena planeras starta 2012 och pågå minst åtta till tio år.

Webblösning för helheten
Förbifart Stockholm är ett omfattande projekt som innehåller stora mängder information och handlingar. I samarbete med Trafikverket har Sweco tagit fram en lättöverskådlig version av de formella dokumenten i form av en webbkarta som ger medborgarna en samlad överblick av projektet.

Webbkartan beskriver projektets alla delar med information och bilder om projektet före, under och efter byggtiden och innehåller även korta filmer där du kan följa vägens olika sträckningar. Webbkartan ger dig även information om bland annat vatten, bullerstörningar och luftföroreningar i samband med byggnationen. Du kan både få översiktlig information och fördjupa dig, ända ner till de formella dokumenten, inom de områden som intresserar dig särskilt.

Uppdateras löpande med projektet
Kartan togs fram inför den utställning av arbetsplanen för Förbifart Stockholm som pågick under perioden maj till och med augusti 2011. Materialet finns nu på Trafikverkets webbplats.

Webblösningen som är byggd i EpiServer kommer att användas under hela vägbygget och uppdateras av Trafikverket själva med aktuell information vid behov.

» Se webbkartan här