0 av 0 för ""

Sweco förlänger driftplatsen i Röstbo för ökad kapacitet

Sweco har vunnit uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad när Trafikverket ska förlänga den befintliga driftplatsen i Röstbo söder om Bollnäs som är en del i att öka kapaciteten på ostkustbanan. I uppdraget ingår också att Sweco ska upprätta förvaltningsdata och genomföra byggplatsuppföljning för projektet.

Efter att Botniabanan och Ådalsbanan tagits i bruk har person- och godstrafiken ökat på Ostkustbanan. För att höja kapaciteten på banan vill man leda om den tunga långsamtgående godstrafiken till Norra stambanan på den nyligen invigda sträckan Söderhamn-Kilafors och sedan vidare förbi Röstbo. Där behöver man då förlänga den befintliga driftplatsen för att klara av upp till 750 meter långa tåg.

–  Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över att ha vunnit detta uppdrag. Det är viktig pusselbit när det handlar om att öka kapaciteten i det regionala järnvägsnätet och därmed förenkla människors resande samt säkerställa framtida effektiva godstransporter. Säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Sweco har bred erfarenhet av järnvägsteknik och i uppdraget ingår en rad olika kompetenser inom områdena järnvägsteknik, anläggning, projektledning, miljö och säkerhet. Swecos uppdrag påbörjas inom kort och kommer pågå fram till hösten 2021 då anläggningen ska vara klar. Värdet på uppdraget beräknas till 11 MSEK.

För mer information, kontakta:
Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet, jan.thulin@sweco.se, tfn: 0707623727