0 av 0 för ""

Sweco förvärvar finländska FMC Group med 1100 anställda

Sweco har tecknat avtal om att förvärva den finländska teknikkonsultkoncernen FMC Group med ca 80 MEUR i omsättning och ca 1 100 anställda. Genom affären bildas den näst största teknikkonsulten på den finländska marknaden. Värdet på förvärvet (enterprise value) uppgår till 65 MEUR och betalas genom kontanta medel och egna aktier.

FMC Group är marknadsledande i Finland inom byggkonstruktion och har starka marknadspositioner inom bland annat installation och industriteknik. FMC Group redovisade ett rörelseresultat (EBITA) om 9,4 MEUR för räkenskapsåret 2010/2011.

Efter förvärvet får Sweco en omsättning på ca 6,4 miljarder SEK och totalt ca 7 300 anställda, varav 1 600 i Finland. Sweco har sedan tidigare drygt 500 anställda i Finland.

– Förvärvet är ett viktigt led i vår ambition att stärka Swecos ledande position i Norden. Tillsammans med FMC Group får vi en mycket stark position i Finland och kan erbjuda våra kunder ett bredare tjänsteutbud. Vi blir det självklara alternativet till Pöyry och ambitionen är tydlig. Vi ska bli nummer ett i Finland, säger Swecos koncernchef Mats Wäppling.

Sweco och FMC Group kompletterar varandra inom flera områden, bland annat inom byggkonstruktion och industriteknik. Samgåendet innebär också mycket goda tillväxtmöjligheter i Finland inom miljö, energi och infrastruktur.

FMC Group har kontor på 21 orter i Finland samt verksamhet i Baltikum, Polen, Ryssland och Indien. I koncernen ingår bland annat företag som Finnmap Consulting, Aaro Kohonen och Airix-bolagen.

– Samgåendet med Sweco ökar vår styrka och breddar vårt tjänsteutbud, vilket framför allt gynnar våra kunder. Tillsammans blir vi starkare inom flera viktiga områden, framför allt när det gäller stora projekt som omfattar flera discipliner, Markku Varis vd i FMC:s moderbolag Finnmap Conculting.

Affären sker genom att Sweco förvärvar samtliga aktier i FMC Group:s moderbolag Finnmap Consulting Oy. Säljare är bland annat grundare och ledning. Enterprise value uppgår till 65 MEUR, och betalas genom kontant ersättning och 795 000 egna Sweco B aktier. Förvärvet är förbehållet konkurrensprövning och affären bedöms påverka vinst per aktie positivt. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2012.

Sedan början av 2000-talet har Sweco förvärvat över 80 företag med sammanlagt ca 4 000 medarbetare. Rörelseresultatet har under samma period ökat med i genomsnitt 16 procent per år.

Presentation om förvärvet finns att tillgå på

www.swecogroup.com/sv/Sweco-Group/IR/Presentationer

För ytterligare information kontakta:

Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco, +46 8 695 66 07 / +46 70 645 03 21

Marku Vaaris, koncernchef i FMC Group, +358 207 393 301/ +358 400 478 548

markku.varis@fmcgroup.fi

eller

Fredrik Hedlund, Informationschef i Sweco, +46695 66 12/ +46 734 12 66 12

fredrik.hedlund@sweco.se