0 av 0 för ""

Sweco framtidssäkrar elnätet i Frankrike

Sweco har fått i uppdrag av franska systemoperatören RTE att förbättra elöverföringen i Frankrike genom att installera ett nytt styrsystem. Det nya systemet ersätter flera äldre SCADA-system och kommer att förenkla underhåll och ge ett säkrare elnät.

Projektet går ut på att byta ut flera äldre SCADA-system. Det gäller sju regioner och ett nationellt kontrollcenter. Istället kommer ett centralt system att införas som ska styra elnätet för alla regionerna samt det nationella kontrollcentret.

RTE har idag flera leverantörer och alla systemen är kundspecifika. Nu blir det istället en lösning och i största mån en standardprodukt. Detta görs för att få tillgång till framtida utveckling, till exempel gällande europeiska standarder.

– Eftersom Sweco har gedigen erfarenhet av implementering av SCADA-system kan vi hjälpa kunden med själva projektupplägget och lägga särskilt fokus på SCADA-implementation, tester och risker. Då vi även har erfarenhet av det system de har valt, kommer teknisk specialistkonsultation också att ingå, säger Anna Rådman, uppdragsledare på Sweco.

Utmaningen i uppdraget ligger dels i att tillgodose de 2700 krav som RTE har specificerat, men även i att de sju regionerna och det nationella kontrollcentret ska enas om en gemensam lösning.

– Det är ett spännande uppdrag, dels för att RTE är den största systemoperatören i Europa, men också för att de har valt en ny typ av strategi. Det vanligaste är att en kund ställer ett antal krav på ett nytt SCADA-system och att leverantören då behöver göra ett antal kundspecifika anpassningar för att uppfylla dessa. Här har man istället valt en modell där man i största möjliga mån vill följa en produktstandard och istället anpassa arbetssätt för operatörerna och hjälpa dem med förändringsarbetet, säger Anna Rådman.