0 av 0 för ""

Vy över sjön Ala Lombolo i KirunaSweco gör en viktig insats i räddningen av den förorenade sjön Ala Lombolo i Kiruna

Sweco har i samarbete med C-Green Technology AB fått i uppdrag av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, att utföra förberedelse för åtgärder i Ala Lombolo-sjön i Kiruna. Det är en teknik som kallas hydrotermisk karbonisering, HTC, som kommer att användas i pilot-skala med syfte att åtgärda förorenade sediment. Ala Lombolo är kraftigt påverkad av förhöjda halter av kvicksilver och andra metaller, och det pågår spridning av dessa metaller nedströms till Torne älv. En efterbehandling av sjön är därför angelägen.

Framför allt förekommer det höga halter av kvicksilver i sedimenten, men även andra metaller såsom koppar, zink, bly och kadmium. Föroreningen har nått sjön via avloppsvatten från reningsverket som avvecklades på 60-talet och även i liten mängd från Kirunas Folktandvård. Under de senaste åren har SGU tagit prover i den norra delen av sjön för att öka sin kunskap om tekniken HTC, som kan användas för att sanera sjön. Nu kommer Sweco tillsammans med C-Green att fortsätta arbetet och utföra denna teknik i pilot-skala.

HTC är en teknik som innebär att sediment hettas upp till 200 grader under en timmes tid för att skapa bättre avvattningsegenskaper vilket gör att föroreningar kan avlägsnas. Behandlingen är fortlöpande och energieffektiv, den kräver ingen extern värmeförsörjning.

– Det känns roligt att vi fått förtroende att förbereda för åtgärd av Ala Lombolo i ett uppdrag där Swecos breda kompetens inom ny teknik, förorenade områden och hållbarhet får stå i fokus. Att få göra detta i samverkan mellan SGU och ett innovationsdrivet företag som C-Green känns extra kul, säger Magnus Bergknut, uppdragsledare, Sweco.

– Vi ser fram emot samarbetet med Sweco där det miljöfarliga avfallet i sjön omvandlas till en hanterbar restprodukt där tungmetaller kan tas hand om på ett ansvarsfullt sätt. Projekt kommer att ge viktig kunskap inför andra miljösaneringar som fiberbankar, säger Peter Axegård, Chief Technical Officer på C-Green.

Försvarsmakten dumpade under 50-talet lådor med instabil ammunition i sjön och även om den bärgades i två omgångar under 2013–2014 och 2020, kan det fortfarande finnas rester av oexploaterad ammunitionen kvar på sjöbotten. Detta är något som varit en del i planerandet av att kunna genomföra åtgärder vid sjön, och en viktig aspekt att ta hänsyn till vid genomförandet av HTC-pilotförsök.

Arbetet planeras vara klart i oktober 2021.