0 av 0 för ""

Sweco gör rörkonstruktion för bioeldat kraftvärmeverk i Lund

Sweco har fått i uppdrag av Lunds Energikoncernen AB att utföra rörkonstruktion för ett bioeldat kraftvärmeverk i Örtofta, Lund.

– Det här är ett spännande projekt där vi får använda vår kompetens inom anläggningskonstruktion. Här finns också ett tydligt fokus på hållbarhet då kraftvärmeverket kommer att eldas med biobränslen såsom flis och halm, säger Harald Bäck på Sweco.

Arbetet kommer att utföras på Swecos kontor i Göteborg och Malmö.

Kraftvärmeverket kommer att byggas i nära anslutning till södra stambanan vilket ger möjlighet till spårbundna transporter av bränsle. När det står färdigt ska det förse cirka 50 000 hushåll i Lomma, Lund och Eslöv med fjärrvärme. Byggtiden är beräknad till cirka två år med start i mars 2012. Anläggningen i Örtofta är ett steg i Lunds Energikoncernens ambition att bidra till att ytterligare profilera Skåne.

För mer information kontakta:

Niklas Rosenberg, Sweco, 031-62 80 34