0 av 0 för ""

Sweco hanterar systemintegrationen i Cityringen

Cityringen är ett jätteprojekt för att utvidga tunnelbanenätet i Köpenhamn. Totalt ska 15 km dubbeltunnel och 17 underjordiska stationer stå klart 2018.

Sweco har anlitats som RAMS-Manager (Reliability Availability Maintainability Safety) i projektet. I uppdraget ingår att bygga upp en arbetsmodell och en organisation för att hantera den komplexa integrationen av stora processer och system i projektet. Syftet är att säkerställa tillförlitligheten, tillgängligheten, underhållet och säkerheten i projektet och den färdiga anläggningen samt minska risken för förseningar och att budgeten inte överskrids.

Uppdragsgivare är Copenhagen Metro Team.