0 av 0 för ""

Sweco hjälper EU:s smittskyddsmyndighet att utrota epidemier genom geodatahantering

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, har till uppgift att stärka Europas försvar mot smittsamma sjukdomar. Sweco har som första svenska företag vunnit ramavtal med ECDC inom datamanagement och geografiska informationssystem (GIS).

EU-myndigheten ECDC identifierar och informerar om risker för människors hälsa från smittsamma sjukdomar genom att hämta information om sjukdomarna och genomföra riskbedömningar utifrån sammanställd data. Myndigheten arbetar också med att ta fram olika scenarier för utbrott och vaccinationer.

– Vi är stolta över förtroendet och ser fram emot att tillsammans med ECDC kunna bidra till målet Hälsa och välbefinnande, som är ett av de globala målen för hållbar utveckling. Senast år 2030 ska epidemier såsom aids, tuberkulos och malaria ha utrotats, bland annat med hjälp av effektiv geodatahantering och analys, säger Maria Gårdlund, vd för Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling.

Sweco bidrar med datahantering, dataanalys och data/informationsstyrningskompetens för att bland annat validera, analysera och visualisera resultat till ECDC och deras intressenter. Sweco har redan påbörjat arbetet och ramavtalet sträcker sig upp till fyra år.

För mer information, kontakta:
Maria Gårdlund, vd för Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling, maria.gardlund@sweco.se
Christoph Kircher, gruppchef IT för samhällsutveckling – Geodatamanagement, 072-5271576, christoph.kircher@sweco.se