0 av 0 för ""

Sweco hjälper Ludvika kommun att säkra elförsörjning vid långvarigt strömavbrott

I ett elintensivt samhälle kan längre strömavbrott ge stora konsekvenser för såväl privatpersoner som företag. För att säkra el till viktig bebyggelse så som räddningstjänst, sjukhus och IT-infrastruktur undersöker nu Ludvika kommun möjligheten att driva det lokala elnätet i en fossilfri ödrift.

Ödrift innebär att ett begränsat nät drivs isolerat från det nationella elnätet i händelse av längre elavbrott. I Ludvika kommun undersöks en lösning där kommunen ska driva delar av det lokala elnätet i ödrift med hjälp av lokal vattenkraft och energilager. I och med detta höjer Ludvika sin krisberedskap.

Sweco har fått i uppdrag av AB Samarkand 2015/High Voltage Valley att utföra en stabilitetsstudie samt utreda vilka omkopplingar som krävs. Uppdragen gäller det inledande skedet av ödriften. Det vill säga den tidsperiod när energilagret förser prioriterade verksamheter med el, samt för uppstart av den lokala vattenkraften.

– Syftet med stabilitetsstudien är att säkerställa att ö-nätet är stabilt avseende frekvens och spänning vid till- och frånkoppling av last så att nätet kan fungera som avsett, berättar Magnus Speychal som är uppdragsledare på Sweco.

I dagsläget utreds vilka omkopplingssekvenser som krävs i nätet, dels för det inledande skedet av ödriften och dels för uppstart av den lokala vattenkraftstationen. I arbetet ingår även koordinering med den befintliga reservkraftlösningen.

Kontakta: Magnus Speychal, magnus.speychal@sweco.se