0 av 0 för ""

Sweco hjälper Vattenregleringsföretagen analysera miljöpåverkan

Vattenregleringsföretagen i Östersund har anlitat Sweco för att beskriva de ekologiska förutsättningarna i flera av Sveriges största älvar.

Swecos uppdrag ska resultera i ett beslutsunderlag för åtgärder som kan minska vattenkraftens miljöpåverkan. Swecos uppdrag pågår under hösten 2013 och omfattar datainsamling, intervjuer och kartanalys.Vattenkraft har använts i Sverige i mer än 100 år och svarar idag för hälften av elproduktionen. Det har medfört stora förändringar i de utbyggda vattendragens fysiska miljö och de organismer som lever där.

– Det vi hjälper kraftbolagen med nu är att bygga upp ett samlat kunskapsunderlag så att de själva kan gå i bräschen och sätta in förbättrande åtgärder för vattenlevande organismer, säger Erik Brydolf, uppdragsledare på Sweco.

Vattenregleringsföretagen i Östersund ägs av Vattenfall, E.ON, Fortum, Jämtkraft, Holmen Energi, Statkraft, Skellefteå Kraft och ett antal mindre branschaktörer.

Erik Brydolf, Uppdragsledare, erik.brydolf@sweco.se, telefon:+4660169983