0 av 0 för ""

solcellsanläggningSweco hjälper Vinnova med analys och utvärdering som underlag för stöd till hållbar utveckling

Vinnova är Sveriges huvudsakliga offentliga finansiär av innovationsprojekt och har som uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och därmed bidra till hållbar tillväxt. Sweco har fått uppdraget att stötta Vinnova med analys och utvärdering för att förbättra stödet till hållbar utveckling.

Vinnova är statens största finansiär av innovationer för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling för både människor och miljö. Innovationerna är inom exempelvis industri, livsmedel, hälsa, mobilitet och infrastruktur. Satsningarna berör hela samhällets utveckling och drivs av näringsliv, akademi och offentlig sektor. Som en del i att ständigt utvecklas, dra lärdom av tidigare erfarenheter och förbättra inför kommande satsningar har Vinnova upphandlat Sweco som förstahandsleverantör för analys och utvärdering.

Första platsen i ramavtalet är ett resultat av en långsiktig strategi för att stärka Sweco i rollen som en ledande hållbarhetskonsult med kompetens som sträcker sig över hela samhällsbygget.

– Vi har under en tid prioriterat att flytta fram våra positioner inom analys och utvärdering av innovationssatsningar. Vinnovas prioriterade områden för en hållbar framtid stämmer väl överens med Swecos kompetens och vision. Vi är mycket stolta över att vara en del av Vinnovas mission för en hållbar framtid, säger Mats Hermansson, divisionschef för Swecos konsulter inom Samhällsanalys och mobilitet.

För ytterligare information, kontakta: 
Magnus Björkström, Chef strategi och utvärdering, Magnus.bjorkstrom@sweco.se 
+46 72 450 11 30