0 av 0 för ""

Sweco i EU-finansierat innovationsprojekt om vattenbruk

 

I takt med att bestånden av fisk och skaldjur i världshaven har minskat, har vattenbruket fått stor betydelse för att fylla den ökande efterfrågan. Animaliskt protein produceras med ett relativt litet klimatavtryck och vattenbruket växer snabbare än alla andra livsmedelsindustrier i världen.

– I Sverige är vattenbruket relativt småskaligt trots att vi har goda förutsättningar för att producera fisk lokalt. Med detta projekt hoppas vi kunna utveckla vattenbruket i Sverige och på så vis minska behovet av att importera fisk samt skapa en än mer hållbar fiskodlingsprocess, säger Wenche Hansen, uppdragsledare på Sweco.

Projektet är ett samarbete mellan akademin, myndigheter och fiskodlingsbranschen. Swecos uppdrag är att samordna projektets olika partners samt referens- och rådgivningsgrupp och informera om projektet. Sweco är även processtekniskt stöd för avvattning, har uppdraget att utvärdera effektivitet genom bland annat hydrodynamisk modellering, söka tillstånd, samt att planera och genomföra fältprovtagning. Sweco ansvarar även tillsammans med SLU för upprättande av analys och rekommendationer för bland annat hantering, processing samt användning av slamrester såväl biologiskt, tekniskt som juridiskt.

Konkret kommer projektet bland annat att mynna ut i ny pilotanläggning som ska samla upp fekalier och foderspill från odling av fisk i öppna system.