0 av 0 för ""

Sweco i kreativt arbete om Göteborgs framtid

I dagarna fem, från och med den 7 juni, kommer Team Sweco tillsammans med nio andra internationellt sammansatta lag att delta i en kreativ workshop i centrala Göteborg.

Målet med workshopen är att ta fram de bästa modellerna för den framtida utvecklingen av Centrala Älvstaden, det vill säga det centrala Göteborg på bägge sidor älven. Under många år har staden utvecklat södra och norra älvstranden. Nu tar staden ett helhetsgrepp och målet är att utarbeta visioner och strategier utifrån hela stadens perspektiv med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen.

84 lag från hela Europa ansökte om att delta i workshopen. Utifrån dessa valdes tio lag ut där Team Sweco är det enda helsvenska och består av arkitekter, landskapsarkitekter, planerare och miljötekniker från Sweco tillsammans med en sociologiprofessor från Lunds universitet och en ekonomiprofessor från Högskolan i Jönköping.

Idén med att anordna en workshop istället för en klassisk arkitekttävling förklarar staden bland annat med att planeringen är i ett tidigt skede och att det inte är hur husen ska se ut och var de ska ligga som är i fokus i detta skede. Och för att få en stad som är grön, inkluderande och dynamisk behövs en bred kompetens. Tanken med workshopen är att producera scenarier snarare än färdiga lösningar.

Den 11 juni presenteras resultatet av workshopen på Handelshögskolan i Göteborg, kl 10-15 och det färdiga materialet, som produceras under sommaren, kommer att visas för allmänheten i höst.

De utvalda lagen är:

Team Sweco (Sverige)

Team Happold (Storbritannien, Danmark och Sverige)

Team East (Storbritannien) 

Team Schönherr (Storbritannien, Danmark och Sverige)

Team Grau (Frankrike, Belgien och Sverige)

Team SLA_HLA (Danmark)

Team West8 (Holland, Danmark och Sverige)

Team GüllerGüller (Holland, Schweiz och Cypern)

Team Ega (Frankrike och Sverige)

Team Espinàs (Spanien)

Se mer information på Göteborgs hemsida.