0 av 0 för ""

Jenny och Elisabet

Publicerad: 2022-05-13

Sweco i samarbete med Berghs – lanserar utbildningar inom stadsutveckling

Urban Design & Planning heter utbildningsområdet som nu lanseras på Berghs School of Communication. Sweco har varit med och tagit fram kurserna som riktar sig till yrkesverksamma kommunikatörer, arkitekter, stadsutvecklare, affärsutvecklare och projektledare. Vi tog en pratstund med Jenny Carlstedt, digital strateg på Sweco och ansvarig för kursen ”Innovationsledning för hållbar stadsutveckling”.

Hej Jenny! Hur kommer det sig att du och kollegorna håller kurser inom Urban Design and Planning på Berghs?

– Berghs startar det här initiativet eftersom de sett att fler dimensioner numera påverkar hur vi designar och utformar våra städer och samhällen. Skolans gedigna erfarenheter av att ta fram utbildningar inom kommunikation och samverkan kommer allt närmare de förmågor som vi också behöver utveckla inom samhällsplanering. Själva kurserna riktar sig till verksamma inom samhällsbyggnad och är tänkta som vidareutbildning eller djupdykning i ett särskilt område. Berghs tar därför in kursledare som själva är experter inom dessa områden. Det är här Sweco och vi kommer in med vår expertis och vårt kunnande. Vi är med och tar fram och genomför kurser – både som kursledare och gästföreläsare.

Du kommer själv att leda kursen ”Innovationsledning för hållbar stadsutveckling”. Vad handlar den om?

– Den här är en kurs som jag själv känner har saknats i det kursutbud som annars erbjuds. Vi står inför stora utmaningar med klimatförändringar och övriga hållbarhetsfrågor, och jag tror att vi behöver fundera på nya innovativa sätt att ta oss an dessa, inte minst inom samhällsplanering. Vår sektor, samhällsbyggnad, står för en stor del av de utsläpp som sker och vi behöver tillsammans fundera på hur vi kan agera annorlunda för att utforma och planera mer hållbara samhällen. Kursen i innovationsledning för hållbar stadsutveckling ger deltagarna de verktyg och metodiker som behövs för att leda en organisation i arbetet att ställa om. Min kollega Elisabet Spross som är Swecos Innovation lead är med den samhällsbyggnadsbakgrund hon har helt rätt person att leda den här kursen tillsammans med mig.

Du sitter också i Berghs advisory board, vad innebär det?

– Det innebär att jag fått förmånen att vara med i planerandet och utformandet av de kurser som ingår i Urban design and planning-paketet. Deltagarna i advisory board är alla experter inom sina respektive områden, och det har varit oerhört kreativt och roligt att tillsammans med dem och Berghs diskutera och planera för de här kurserna.

Vad ser du att Sweco kan bidra med när det gäller kunskap om digitalisering och hållbar stadsutveckling?

– Oerhört mycket. Sweco har arbetat med stadsutveckling i över hundra år och har en gedigen erfarenhet och kompetens inom detta område. Genom att vi i våra uppdrag och utbildningar också verkar för att hållbarhet och klimatfrågor ska vara med som en grundförutsättning i allt vi gör så kan vi vara med och göra skillnad. Att vi också använder de möjligheter som digitalisering, tillgången till all data och ny teknik ger oss, för att styra mot mer hållbarhet gör att vi kan bidra till en omställning i samhället.

Hur ser du på att det är en skola för kommunikation som kliver in på stadsutvecklingsarenan?

–  Det är roligt att se en ny aktör kliva in på området med utbildningar inom stadsutveckling, och det är glädjande att se att de gör det med ett stort fokus på hållbarhetsfrågorna. Med de utmaningar och möjligheter som digitalisering, hållbarhet och urbanisering för med sig så behöver vi nya sätt att se på våra traditionella arbetsmetoder och processer. Det ska bli kul att följa utvecklingen av kursutbud framöver, och se hur de kommer att spegla den omställning som sker i samhället.

Förutom ovan nämnda kurs leder experter från Sweco även ”Urban mobilitet och gatans roll”  där mobilitetsexperten Louise Bergström och landskapsarkitekten Fredrik Toller är kursansvariga. Läs mer om samtliga kurser!

För mer information, kontakta: Jenny Carlstedt, jenny.carlstedt@sweco.se

Bild: Jenny Carlstedt och Elisabet Spross utanför Berghs