0 av 0 för ""

Sweco jordbävningssäkrar byggnad i Turkiet

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) hyr in sig i en byggnad från 1870 som kallas Dragomanhuset. Ida Rennemark på Sweco Management har sedan april 2011 pendlat fram och tillbaka till Istanbul varannan vecka för att projektleda renovering och jordbävningssäkring av byggnaden.

Huset som har ett högt kulturhistoriskt värde har fått sitt namn efter en man som var tolk till den svenske ambassadören som bodde i huset innan SFII flyttade sin verksamhet dit.

– Det här projektet har genomförts efter att Statens Fastighetsverk gått igenom Svenska ambassader och residens runt om i världen och gjort en riskbedömning där man bland annat tittat på om de behöver åtgärder för jordbävningar, säger Ida Rennemark, projektledare på Sweco.

Vad innebär det att jordbävningssäkra byggnaden?
– Först tittar man på vilka delar som behöver förstärkning eller andra åtgärder. Det är både bjälklag som förstärks med stål samt kolfiberarmering längs med viktiga väggar. Kolfiberarmeringen består av så kallade kolfiberdukar som sätts upp från takfot och ända ner i grundläggningen av byggnaden genom alla bjälklag. Kolfiberdukarna består av strängar tunna som hårstrån och sätts fast med en sorts plugg av kolfiber längs med väggen innan väggarna byggs upp igen, säger Ida.

Vid en jordbävning vill huset flytta sig i sidled och gunga, kolfibertrådarna håller då i huset och ser till att det gungar tillbaka i rätt läge. De står inte emot tryckkraft utan bara dragkraft. 

Dragomanhuset har kulturhistoriska värden och kulturarvsenheten på Statens Fastighetsverk har därför tagit fram ett speciellt vårdprogram som bestämmer hur byggnaden får renoveras och förändras. Bland annat så regleras färgsammansättning och färgval både för utsidan på byggnaden och i de olika rummen.