0 av 0 för ""

Sweco kommenterar klimatpanelen IPCC:s tredje delrapport

FN:s klimatpanel, IPCC, har släppt den tredje och sista delrapporten i den femte stora vetenskapliga sammanställningen av klimatförändringar. Denna rapport sammanställer och utvärderar forskningsläget när det gäller möjligheter och kostnader för att minska klimatförändringarna. Andreas Gyllenhammar, Swecos hållbarhetschef tillika klimatanalytiker kommenterar.

– Idag kom den tekniska rapporten och vi kan börja se hela bilden av utsläpp och framtidsalternativ. Det är en bild som förvisso påminner oss om den enorma gemensamma utmaning världen står inför, men som också lägger upp de många alternativ vi ännu har för att undvika större klimatförändringar. Det nya är att när man räknar på kostnaden för detta så är den förvånansvärt låg.

IPCC:s sammanställning visar att en klimatomställning skulle innebära en minskning av den globala tillväxten med 0,06 procent. Något som Andreas påpekar kommer att vara ”varken märkbart eller ens mätbart”.

– Det är en klart hanterbar investering som skulle åstadkomma kraftiga utsläppsminskningar och som dessutom säkrar oss från långt högre kostnader framöver. Lösningen heter bland annat energieffektivisering, förnybar energi och stopp för avskogning.

Rapporten pekar också på städernas betydelse där man noterar att städer i utvecklingsländer har högre klimatgasutsläpp än sitt nationella medelvärde medan det omvända gäller för rika länder. Här finns just nu en viktig möjlighet att påverka den kommande urbaniseringen i utvecklingsländer så att den görs med koldioxidsnål design och teknik.

– Trots det akuta läget har IPCC just släppt den mest positiva signalen på länge i klimatfrågan. Man exponerar ett antal vägar framåt som är både möjliga och ekonomiskt attraktiva. Samtidigt visar man tydligt att det fönstret bara är öppet under denna generation, avslutar Andreas Gyllenhammar.

Relaterade artiklar

Andreas Gyllenhammar, andreas.gyllenhammar@sweco.se  Telefon:+46636855037