0 av 0 för ""

Sweco leder forskningsprojekt för mer socialt hållbara stationsmiljöer

På uppdrag av Trafikverket leder Sweco ett forskningsprojekt inom akustik, orienterbarhet och tillgänglighet med syfte att förbättra stationsmiljöerna i landet så att det blir enklare och trevligare att resa. Visionen är att fler i slutändan ska välja att åka kollektivt.

– Stationsmiljöer är komplexa platser där mycket händer och som rymmer en stor variation av funktioner och kan därför uppfattas som krävande. I vårt forskningsprojekt tittar vi på hur dessa miljöer ska kunna bli mer socialt hållbara, något som kräver olika typer av lösningar. I studien fokuserar vi på stationernas ljudmiljö och trygghet, för att göra dem tillgängliga och orienterbara för alla resenärsgrupper, säger Emma Newman, forskarutbildad inom tillgänglighet och orienterbarhet, tillgänglighetsexpert vid Swecos arkitektverksamhet och som leder studien.

Det är på uppdrag av Trafikverket som Sweco arkitekter och akustiker driver forskningsprojektet som går under namnet ”Hållbara stationsmiljöer – en studie kring ljudmiljö, resandekvalitet och kravuppfyllnad”. Projektet har som syfte att förbättra landets stationsmiljöer så att fler ska välja att åka kollektivt framöver. Inom uppdraget har det genomförts tre delstudier som innefattar översyn av rådande lagar, krav och riktlinjer för dagens hantering av ljudmiljöer och trafikinformation på stationerna, intervjuer med särskilt utsatta resenärer samt genomförs ljudmätningar. Stationerna som ingår i studien är Malmö centralstation och Station Triangeln i Malmö samt Stockholm City, som samtliga är relativt nybyggda och placerade under mark.

– Vi vet att många upplever kollektivtrafiken otrygg och tillgänglig, just ljudmiljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till när vi talar om tillgängliga och hållbara publika platser, då den påverkar hur väl vi kan orientera oss eller uppfatta utrop av trafikinformationen. Ljudmiljön påverkas bland annat av rummets arkitektoniska utformning, materialval och antalet människor som vistas på platsen och genom en medveten hantering kring dessa faktorer kan ljudmiljön förbättras, säger Emma Newman.

Studien kommer sammanfattas i en slutrapport med syfte att bidra till att öka kunskapen i dessa frågor samt som vidareutveckling till projekteringsförutsättningar vid planering och utformning av nya stationer.

–  Målet är att resultaten på sikt bidrar till att nya metoder, verktyg och krav kan tas fram för att hantera ljudmiljön inom olika typer av resandeanläggningar säger Nina Hällgren ansvarig på Trafikverket, som är arkitekt och specialist inom arkitektur Teknik, Miljö & Fastighet, Stora Projekt på Trafikverket.

Studien har nyligen beviljats en fortsättning och utökning.