0 av 0 för ""

Sweco leder väg mot ett hållbart Norden

Sweco har vunnit uppdraget att vägleda Nordiska ministerrådet i utformandet av ett hållbart Norden. Uppdraget innebär att ge rekommendationer på hur de nordiska länderna ska ge stöd till hållbar energi för att nå klimat- och energimålet till år 2020.

I regeringens klimat- och energimål ska minst 50 procent vara förnybar energi år 2020. Förutom att ge Nordiska ministerrådet rekommendationer för offentligt stöd omfattar uppdraget även att genomföra en studie för att undersöka vilket stöd som getts i andra länder, samt hur stöd bör utförmas för att vara i linje med EU’s regelverk för statsstöd.Sweco vann uppdraget i hård konkurrens.

– Att vi vinner uppdraget i en hård konkurrens är ett kvitto på att vi har ett starkt erbjudande inom styrmedel och rekommendationsarbete. Att få vara med och samverka med beslutsfattare i Norden inom förnybar energi känns väldigt spännande, säger Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter.

Bakgrunden till uppdraget är att Nordiska Ministerrådet gör en omfattande översyn av aktuella stödsystem för hållbar energi i Norden i och med energimålet. Hållbara energiresurser för transporter, industri och elproduktion kommer att granskas. Swecos uppdrag ska vara klart i slutet av 2015 och kommer att utföras i samarbete med Ecofys och representanter från de statliga myndigheterna.

 För mer information, kontakta:

Conny Udd, vd Sweco Energuide, 070 698 23 98, conny.udd@sweco.se Mattias Nordström, 070 665 13 83, mattias.nordstrom@sweco.se