0 av 0 för ""

Sweco levererar nytt miljöuppföljningssystem till FMV

FMV:s verksamhet i Karlborg är tillståndspliktig för miljöfarlig verksamhet och behövde ett nytt miljötillstånd på grund av förändrad verksamhet. Det nya tillståndet, som var mer avancerat innebar ökat krav på ett enhetligt miljöuppföljningssystem istället för att som tidigare, manuellt arbeta i olika Excelblad.

Sweco fick i uppdrag att ta fram ett nytt miljöuppföljningssystem som var anpassat till FMV:s specifika verksamhet. Systemet hanterar såväl traditionell uppföljning med kemikalier och avfall som vilka mängder olika metaller FMV släpper ut vid provskjutningar.

Med det nya enhetliga miljöuppföljningssystemet har FMV lyckats få hela organisationen engagerad i miljöarbetet där alla medarbetare själva kan rapportera in i systemet och enkelt få en övergripande bild av hur miljöarbetet går.

Även om miljöuppföljningssystemet är uppbyggt utifrån FMV:s behov kan det anpassas till andra anmälningspliktiga företag med miljöfarlig verksamhet.