0 av 0 för ""

Sweco med i samverkansgrupper för att utveckla regeringens innovationspolitik

Samverkansgrupperna knyts till regeringens strategiska samverkansprogram som verkar inom olika områden där Sweco är delaktiga i grupperna ”Nästa generations resor och transporter” och ”Smarta städer”.

Samverkansgruppernas uppgift är att identifiera utmaningar och möjligheter för innovation och nya jobb inom sina respektive områden. Ansvarig för att leda regeringens arbete med samverkansprogrammen är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. 

Smarta städer

Ulf Ranhagen, chefsarkitekt på Sweco och professor em KTH samhällsplanering och miljö, är Swecos representant i gruppen Smarta städer, som ska verka för att nå regeringens övergripande mål om minskade utsläpp av växthusgaser, ökad sysselsättning och ökad social delaktighet. Det här är Ulfs femte engagemang för regeringens arbete med hållbara städer de senaste 15 åren.

Vad är dina förväntningar på arbetet i gruppen?
– Jag hoppas att arbetet blir minst lika inspirerande som mitt tidigare engagemang i regeringens arbete med Symbio City, delegationen för hållbara städer, fossilfri fordonsflotta och smarta elnät. Det ger tillfälle att i kreativ samverkan med de andra aktörerna identifiera både problem men framförallt möjligheter att hantera två av vår tids största utmaningar: urbaniseringen och digitaliseringen. Och förstås hoppas jag att vi samlat i samverkansgruppen kan ge ett bidrag till att skapa grönare, rättvisare och tillgängligare städer som bara sjuder av innovation och utvecklande jobb för alla!

Vad innebär det här för Sweco?
– Det ger en bred och stimulerande kontaktyta med andra ledande aktörer och ytterligare en plattform för att offensivt påverka och bidra med kunskaper i utvecklingen mot fossilfria och attraktiva städer utifrån Swecos unikt breda erfarenhet av hållbar stadsplanering i Sverige och internationellt.

Nästa generations resor och transporter

Nästa generations resor och transporter verkar för ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och mer resurseffektivt. Sweco representeras här av Mats Hermansson, vd för Swecos konsulter inom samhällsanalys och infrastrukturplanering.  

Vad ska ni göra i din samverkansgrupp?
– Vi kommer bland annat att bygga vidare på regeringens vision om att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Sverige behöver därför ett mer transportsnålt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon. Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och en omställning av transportsektorn är nödvändig. En övergång till förnybara energislag samt elektrifiering måste påskyndas.

Läs mer på regeringens hemsida 

Fakta

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.