0 av 0 för ""

Sweco medverkar i skapandet av nya visioner för business center i Trelleborg

Det nya området Trelleborg Business Center, som ska husera logistik- och transportföretag, är inte något vanligt industriområde. Istället strävar man efter att skapa en kreativ mötesplats där digitalisering, hållbarhet och rekreationsmöjligheter står i fokus. Swecos uppdrag för Trelleborgs kommun är en del av Kuststadsprojektet.

Stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 i Trelleborg påbörjades under 2016 och innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och 4000 bostäder i havsnära läge. Sweco leder delprojektet Business Center, ett område för stadens näringsliv, som delar huvudprojektets vision om att utveckla ett tillgängligt, attraktivt och kreativt område med internationell koppling.

Trelleborg Business Center kan bli ett av de första verksamhetsområdena med industriell symbios och inspiration från cirkulär ekonomi, som inom området även har rekreationsmöjligheter.

– Industriområden är ofta avskilda platser, men Trelleborg Business Center blir en öppen yta som knyter an både till staden och till naturområdena. Här finns också två vattendrag som vi vill använda för att väva in gröna värden. Aktörerna i området har önskat sig en miljö som är kreativ, nytänkande, digital, samverkande och där näringsliv och studenter kan mötas, säger Håkan Asmoarp som är en av projektledarna på Sweco.

Swecos roll är att leda, rådgiva och facilitera i processens framdrift. Det finns redan företag i området, och som företrädare för kommunen för Swecos projekledare dialog både med dem och med nya intressenter, för att skapa ett business center som uppfyller de gemensamma kraven och önskemålen. I Swecos roll ingår även att lyfta fram infallsvinklar och ansatser för hållbarhet och att säkra en samhällsutveckling i samverkan med alla aktörer på området.

– Området förväntas bli koldioxidneutralt och vi diskuterar hur automation kan användas mellan hamn och uppställningsplatser. Om sju år kommer utvecklingen att ha hunnit mycket längre när det gäller batteridrivna bilar, spår i vägarna för att ladda lastbilar och liknande, så det bör vara genomförbart. Andra exempel på hållbarhetsfaktorer är att aktörerna kommer att kunna dra nytta av varandras avfall. Det har varit väldigt givande att lyfta fram hållbarhet i visionära perspektiv på ett tvärvetenskapligt sätt som hanterar transport, logistik, service och optimering, säger Malin Leth, projektledare.

För mer information, kontakta:
Håkan Asmoarp, projektledare: hakan.asmoarp@sweco.se