0 av 0 för ""

Sweco medverkar när covidavdelning byggs på rekordtid

Region Skåne arbetar rekordsnabbt med att bygga om lokaler för att skapa fler vårdplatser för patienter med covid-19. En ny covidavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund, med plats för 64 patienter, färdigställdes i slutet på januari – bara ett par veckor efter att ombyggnationen påbörjades. Sweco har bidragit med bland annat vvs-, el- och brandprojektering samt besiktning.

När antalet patienter med covid-19 ökar behövs nya vårdplatser – och lokaler som tidigare använts till annat, görs om till vårdavdelningar. I Lund har Region Skåne byggt om lagerlokaler i det så kallade F-blocket till en helt ny covidavdelning med plats för 64 patienter. På bara några veckor har inredning rivits ut, medicinska gaser dragits in och man har skapat ett undertryck i rummet för att minska smittspridningen.

– Vi är mycket stolta och glada att vi har fått möjlighet att bidra till den nödvändiga utökningen av antalet covid-vårdplatser i Lund. Projektet har framskridit i rekordfart, vi påbörjade vårt uppdrag strax innan jul – och i slutet på januari stod lokalerna färdiga för att ta emot de första patienterna, säger Maria Wallin, uppdragsledare och gruppchef hos Swecos installationskonsulter.

Lagerlokalen i F-blocket byggdes om för så kallad kohortvård för covidpatienter. Kohortvård innebär att många patienter vårdas tillsammans i en lokal och vårdformen har använts tidigare under pandemin, inte bara i Sverige.

Swecos uppdrag har omfattat vvs- el, och brandprojektering, sprinklerrådgivning samt el- och brandbesiktning.

Kontakt
För mer information om Swecos uppdrag, kontakta Frank Graveus, regionchef Syd, Swecos installationskonsulter, frank.graveus@sweco.se,  070-532 30 77