0 av 0 för ""

Sweco nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 2015

Norra Länken har blivit nominerad till Stockholms stads tävling Årets Stockholmsbyggnad. Sweco har arbetat i uppdraget under en lång tid och flera av bolagets verksamhetsområden har varit delaktiga. Tävlingen syftar till att lyfta projekt som är vackra och som bidrar till stadens utveckling. Swecos miljökonsulter har även arbetat med Anders Franzéns park som också är nominerat.

Årets Stockholmsbyggnad är en årlig tävling som Stockholm stad anordnar och är en del i stadens ambition att bygga mer varierat. Tävlingen är öppen för både nybyggen och renoveringar som är färdigställda under det senaste året. Det vinnande projektet, som fått flest röster av allmänheten, presenteras den 1 juni på Liljevalchs konsthall.

Norra Länken Sweco har arbetat med trafikprojektet Norra Länken som innebär att trafiken från Essingeleden leds om i vägtunnlar med förbindelse till trafikplatserna Roslagstull, Frescati och Värtan. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för utvecklingen av områden norr och sydost om Stockholms centrum.

– I detta multidisciplinära projekt har nästan samtliga av Swecos verksamhetsområden varit inblandade sedan 2004 och resultatet är ett prestigeuppdrag för både oss och kunden Trafikverket. Ur ett trafikantperspektiv har vi skapat förutsättningar för en minskad miljöpåverkan, högre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet. Att Norra länken dessutom är vacker och är nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2015 är fantastiskt kul, säger Jessika Szyber uppdragsledare på Sweco.

Juryns motivering Ett av Europas största vägtunnelprojekt rymmer inte bara bergväggar och asfalt utan även spännande vägarkitektur och konstnärliga installationer.

Anders Franzéns park Även Anders Franzéns park är nominerat till Årets Stockholmsbyggnad, för vilken Swecos miljökonsulter har dimensionerat och projekterat dagvattensystemet. Uppdraget har bland annat inneburit framtagande av avrinningsområden, flödesberäkningar och principer för dagvattenhantering, vilket utgjort underlag för landskapsarkitekternas arbete.

Rösta här, senast den 28 maj

Läs mer om Årets Stockholmsbyggnad