0 av 0 för ""

Grön byggnad

Publicerad: 2021-12-20

Sweco och Handelsbanken startar samarbete kring hållbara fastigheter

Små och medelstora fastighetsägare har inte alltid möjlighet att se över sina energikostnader, klimatanpassa fastigheter och sätta sig in i kommande regelverk. Nu startar Sweco och Handelsbanken ett samarbete för att ge fastighetsägare möjlighet att säkra sina hållbara resurser.

– För oss på Handelsbanken är det viktigt att hjälpa våra kunder framåt och ge konkret stöd som åstadkommer förändring. Genom att kroka arm med teknisk kompetens kan vi hjälpa våra kunder i deras omställning till att bli mer hållbara, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhets- och klimatchef på Handelsbanken.

Samarbetet ger bankens företagskunder möjlighet att göra sina fastigheter motståndskraftiga med avseende på klimatanpassning och energi- och miljöeffektiviseringar.

– Sweco kommer att erbjuda en översiktlig analys för att se vad som är viktigt för den enskilde fastighetsägaren. Genom att bidra med expertis inom hållbarhet, lagkrav och klimatkalkyler kan vi ge råd för att skapa en både hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning, säger Elise Grosse, hållbarhetschef för Swecos arkitektverksamhet.

Fastighetssektorn står i dagsläget för ca 20% av Sveriges koldioxidutsläpp, och fastighetsägare kan göra stor skillnad, bland annat genom att se över sin energiförbrukning. När klimatet förändras står man också inför utmaningen att skydda sina fastigheter mot exempelvis översvämningar och överhettning. Nu ges små och medelstora fastighetsägare möjligheten att tillsammans med Sweco och Handelsbanken ställa om till en mer hållbar fastighetsförvaltning.

– Vi vill kunna erbjuda våra kunder en skräddarsydd process baserad på deras specifika förutsättningar och även möjlighet till grön finansiering med förmånligare villkor om man bestämmer sig för att genomföra hållbara investeringar. Jag är mycket glad över samarbetet med Sweco och ser fram emot att påbörja resan mot en mer hållbar fastighetsförvaltning tillsammans med våra kunder, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

– Andelen små och stora fastighetsägare i Sverige är stor, och när denna grupp ställer om kommer det att göra stor skillnad för att Sverige ska nå sina klimatmål. Tillsammans kommer vi att göra skillnad genom en minskad klimatpåverkan och ett framtidssäkrat fastighetsbestånd. Det här blir ett unikt och viktigt samarbete som vi hoppas kan utökas även till andra områden framöver, säger Elise Grosse.

För mer information, kontakta: Elise Grosse, elise.grosse@sweco.se