0 av 0 för ""

Sweco och IBM bjöd in till Sustainable Innovation Jam

Smarta städer. Det var temat när Sweco och IBM arrangerade en kreativ workshop för studenter från KTH och Uppsala universitet. Målet var att utveckla idéer för ett smartare och mer hållbart Stockholm.

Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I takt med att allt fler offentliga aktörer öppnar upp och tillgängliggör data, skapas helt nya möjligheter för smarta lösningar.

– Vår tanke med Sustainable Innovation Jam var att tillsammans med studenterna skapa förslag på hur vi med hjälp av smarta städer som koncept kan lösa Stockholms framtidsutmaningar, säger Andreas Gyllenhammar, Swecos hållbarhetschef.

Idéer för ett smartare Stockholm

Ett 50-tal studenter från KTH och Uppsala universitet bjöds in för att delta på Sustainable Innovation Jam som gick av stapeln i slutet på september. Kvällen inleddes med kortare föredrag av Andreas Gyllenhammar, Sweco, Andreas Lundgren, marknads- och kommunikationschef IBM Sverige och Staffan Ingvarsson, biträdande stadsdirektör Stockholms stad.

Studenterna fick sedan arbeta i workshopform i mindre grupper, med stöd av tekniska coacher från Sweco och IBM. Det blev en kväll fylld av kreativitet och innovativa idéer med fokus på ett smartare och mer hållbart Stockholm. Kvällen avslutades med att studenterna själva fick rösta fram den bästa idén.

Hallå där …

Lennart Kjellman från KTH, en av deltagarna i det vinnande laget.

Grattis! Berätta om er vinnande idé.  – Vår idé handlar om att skapa en smartare sjukvård i Stockholm. Det vi ser framför oss är en onlinetjänst som utifrån geografisk plats ska guida patienter till den sjukvårdsmottagning som ligger närmast och som kan ge snabbaste vård. Vi tänker oss att den här tjänsten använder flera källor av öppen data och att den kopplar ihop till exempel geografisk information, trafikinformation och information om sjukvårdsmottagningarnas aktuella väntetider.

Vad tar du med dig från kvällen?  – Alla idéer! Det är tydligt att det sker en stark utveckling inom det här området – och det är häftigt att det finns så många olika sätt att tänka kring de här frågorna.

Vad händer nu? Kommer ni att ta er idé vidare? – Jag och mina fyra lagkamrater kommer att få möjlighet att träffa några av Swecos och IBM:s experter inom smarta städer för att presentera och diskutera vår vinnande idé. Sen får vi se om vi kan ta idén vidare tillsammans med dem.