0 av 0 för ""

Sweco och Jernhusen tecknar ramavtal

Jernhusen har tecknat ett tvåårigt ramavtal gällande teknikkonsult- och arkitekttjänster med Sweco. Ramavtalet omfattar samtliga av Swecos kompetensområden.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen och Sweco är en av flera som fått förtroendet att tillhandahålla teknikkonsulttjänster för att bland annat utveckla och förvalta dessa.

– Jernhusen är med sitt fastighetsbestånd kopplat till infrastruktur, en viktig aktör för utveckling av framtidens samhällen och städer, byggnader samt stadsrum. Därför är Jernhusen en prioriterad samarbetspartner för Sweco och detta ramavtal skapar förutsättningar att tillsammans bidra till denna utveckling, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitektverksamhet.

Ramavtalen gäller under 2 år med möjlighet till förlängning.


För mer information, kontakta:

Ulrika Nordeborg, ulrika.nordeborg@sweco.se, 040-16 70 60