0 av 0 för ""

Sweco och Kungsleden tar fram vision för nytt designhotell i Stockholm

Nu fortsätter utvecklingen av kvarteret Blästern i Vasastan, som blir ett nytt designhotell och Sweco står som ansvarig arkitekt. Sweco har tillsammans med Kungsleden tagit fram en vision för det nya hotellet och uppdraget fortsätter nu i en projekterings- och ombyggnadsfas.

Strax efter att Kungsleden 2013 förvärvade delar av det arkitektoniskt anrika industrikvarteret Blästern i Stockholm anlitades arkitekter på Sweco. Uppdraget innebar att ta fram skisser för att utreda möjligheten att etablera en hotellverksamhet i kvarteret. Sweco fortsätter nu uppdraget som ansvarig arkitekt.

Blästern utgör ett storkvarter som ligger mellan den nya stadsdelen Hagastaden och den befintliga stenstaden kring Vanadisplan. Det är en utmanande och spännande plats där det under de närmaste åren kommer att ske stora förändringar.

– Vi ser med glädje fram emot att tillsammans med fastighetsägaren Kungsleden och hotelloperatören Nobis få fortsätta med projekteringen i kvarteret. Det planerade designhotellet kommer ha 240 rum och inrymmas i två av kvarterets fastigheter. Det har varit lika viktigt att bevara och förstärka den genuina industrimiljön på gården som de omgivande byggnaderna för att skapa en attraktiv helhet, säger Ewa Buhr-Berg, ansvarig arkitekt på Sweco.

Kvarterets historia sträcker sig tillbaka till 1930-talet då den världsberömde arkitekten Sigurd Lewerentz ritade ett kombinerat huvudkontor och magasin för Svenska Philips radio- och belysningsverksamhet. Ytterligare kontorshus uppfördes i fastigheten under 1950- och 1990-talen, som även de är karaktärsfulla exempel för sin tids arkitektoniska ideal. Inte minst det postmoderna kontorshus som ritats av Alenius-Silfverhielm-Åhlund.

Det nya hotellet som omfattar 9 500 kvm med 242 rum och väntas vara klar under hösten 2018. Den andra etappen inkluderar 5 500 kvm kontor i byggnaden mot Gävlegatan och beräknas vara klart 2021.

Visualisering: Swecos arkitekter

Copy link
Powered by Social Snap