0 av 0 för ""

Sweco och Sodexo möttes för kunskapsutbyte i hållbarhetsfrågor

I förra veckan sågs representanter från Sweco och Sodexo för ett kunskapsutbyte med fokus på hållbarhetsfrågor.

Att ett konsultbolag inom arkitektur, teknik och miljö kan ha många gemensamma nämnare med en serviceleverantör konstaterades när Sweco och Sodexo möttes under en heldag i Stockholm för att blicka framåt och diskutera hållbarhet. Sedan snart fem år tillbaka är Sodexo FM-leverantör på Swecos kontor, och företagen har redan ett gott samarbete inom bland annat hållbarhetsfrågor.

– Sweco och Sodexo förenas i att vi satt tuffa hållbarhetsmål och vill driva på utvecklingen inom klimat- och hållbarhetsfrågor. Att dra nytta av våra leverantörers kunskap ger oss potential att utveckla vårt interna hållbarhetsarbete samtidigt som det öppnar för nya affärsmöjligheter. För oss är det viktigt att lyfta blicken, samarbeta och ta in nya perspektiv, säger Eva Ahlquist Popp, hållbarhetsansvarig för Facility Management och inköp på Sweco.

Sodexo har 470 000 medarbetare och är världens 19:e största arbetsgivare. Störst är företaget inom måltidstjänster, men man levererar också andra integrerade tjänster till företag inom Facility Management.

– Eftersom vi är en stor spelare har vi möjlighet att påverka opinionen. Vi vill gärna kroka arm med företag som går i bräschen och skapa projekt tillsammans, säger Eva Kristensson, kommunikationsdirektör på Sodexo.

Under dagen berättade Eva Kristensson om Sodexos hållbarhetsplan – Better tomorrow 2025 – som innehåller mål för företaget som arbetsgivare, serviceleverantör och samhällsmedborgare. Bland annat fokuserar man på minskat matsvinn, minskad användning av engångsplast och att ställa krav på leverantörer. Företaget engagerar sig också i samhällsutvecklingen genom att lyfta intressanta startups med hållbara idéer samt arbeta för att minska hunger och förbättra kvinnors situation i världen.

Även Elise Grosse, hållbarhetschef för bygg och fastighet på Sweco, var på plats och höll föredrag om hur vi kan framtidssäkra våra kunders affärer.

– Vi på Sweco gör störst nytta i uppdragen för våra kunder och där är cirkulärekonomi, carbon cost och målstyrning utifrån de globala målen viktiga delar. Men vi måste även föregå med gott exempel och leva som vi lär när det gäller vår egen verksamhet. När det gäller att vända utvecklingen inom klimatfrågan är samtal mellan människor och aktörer alltid en viktig början för att få till stånd en förändring, säger Elise.

Sweco planerar framtidens hållbara städer och samhällen och för att kunna skapa inkluderande miljöer vill man även spegla samhället när det gäller mångfald och jämställdhet.

– Både Sweco och Sodexo har förstått vikten av de här frågorna. Unga vill arbeta hos oss för att de vill ha en inkluderande och flexibel arbetsplats och samtidigt kunna göra skillnad. Det finns en enorm förändringskraft hos mänskligheten om vi har ett gemensamt mål, och den kraften vill vi ta tillvara, säger Elise Grosse.

Att båda företagen har högt satta hållbarhetsmål och vill skapa förändring är något man vill bygga vidare på i framtiden. Just nu ligger fokus i samarbetet på den klimatpåverkan maten har, som levereras via catering och till Swecos caféer, men framöver hoppas företagen kunna genomföra fler samarbeten.

– Både Sodexo och Sweco arbetar med alla de globala målen och mål 17 handlar just om partnerskap. Det finns många naturliga kopplingar mellan det vi gör, och det här är bara starten på vårt samarbete, säger Eva Kristensson.

För mer information, kontakta:
Eva Ahlquist Popp, eva.ahlquistpopp@sweco.se
Elise Grosse, elise.grosse@sweco.se