0 av 0 för ""

Spacemaker och Sweco i nära samarbeteSweco och Spacemaker i samarbete för snabba molnbaserade designprocesser

Spacemaker är en plattform och digitalt verktyg som kombinerar beräkningar i molnet med AI för tidiga skeden i fastighetsutveckling och designprocesser. Med verktyget kan Swecos arkitekter och stadsplanerare fatta mer effektiva och snabba beslut i design-processerna. Ett avtal har tecknats mellan Sweco och Spacemaker från och med den 1 september.

Det molnbaserade AI-verktyget är i framkant inom digital utveckling och Spacemaker har genom detta möjliggjort för arkitekter och utvecklare att ta fram och testa idéer på bara några minuter. Verktyget optimerar olika alternativ för att nyttja den fulla potentialen på en given plats.

– Med hjälp av Spacemaker kan vi snabbt se de bästa förutsättningarna för bostadsutveckling med avseende på sol- och dagsljus, vind och buller. Plattformen kan även generera alternativa förslag som sedan underlättar våra beslut att välja det optimala förslaget, säger Anders Neregård, digitaliseringschef på Sweco Architects.

Hållbarhetsaspekten är en grundläggande del i verktyget. Spacemakers teknik kan förändra hur arkitekter planerar och bygger framtidens städer så att både planeten och människorna mår bra.

– När en av de största arkitekterna och konsulterna inom samhällsbyggnad väljer Spacemaker blir det ett kvitto på att byggprocessernas digitalisering är på väg in i en ny fas. Inte minst tror jag att digitaliseringen kommer ta kommunikation mellan beställare och arkitekt till en ny nivå, säger Jerker Hägglund, Nordenchef på Spacemaker.

För mer information, kontakta:

Anders Neregård, digitaliseringschef, Sweco Architects,
anders.neregard@sweco.se, tel. 076-80 95 228

Sofie Sidoli, presschef, Sweco Sverige,
sofie.sidoli@sweco.se, tel 010 484 50 20