0 av 0 för ""

Sweco på plats vid lansering av ny strategi för svensk miljöteknik

Idag presenterar regeringen sin nya strategi för utveckling och export av svensk miljöteknik. Swecos Eva Nygren deltar i en panel som ska ställa frågor till ministrarna och berätta om våra erfarenheter från att bedriva projektexport inom miljöteknikområdet.

Swecos uppdrag i Caofedian lyfts fram som ett gott exempel i en skrift som samtidigt presenteras. Eva Nygren är inbjuden för att vara med under lanseringen och berätta om hur Sweco arbetar med miljöteknik och projektexport.

– Det ska bli intressant att ta del av regeringens nya strategi som givetvis påverkar oss på olika sätt, säger Eva Nygren. Jag känner mig även stolt över att Sweco och vårt arbete lyfts fram som ett gott exempel och att det finns en vilja att lyssna och lära av de erfarenheter vi gjort under många års arbete runt om i världen.

Näringsminister Maud Olofsson, handelsminister Ewa Björling, miljöminister Andreas Carlgren samt statssekreterare Hanna Hellquist hos biståndsminister Gunilla Carlsson kommer att presentera strategin.

Lanseringen av strategin och den efterföljande diskussionen går att följa via en webbsändning som startar klockan 11.00:

http://www.regeringen.se/sb/d/15048/a/174017