0 av 0 för ""

Sweco planerar för Stockholms framtida vattenrening

För att möta Stockholms höga befolkningstillväxt och uppfylla framtidens miljökrav satsar Stockholm på att samla sin vattenrening i Henriksdal. När Bromma reningsverk läggs ner har Sweco har fått i uppdrag av Stockholm Vatten att projektera delar av en stor avloppstunnel som ska transportera vatten från Bromma till Henriksdals reningsverk. Ordervärdet för Sweco uppgår till drygt 17,5 MSEK.

För att klara framtida högt ställda krav på vattenrening kommer Bromma reningsverk att stängas ner och ersättas av en stor avloppstunnel som kommer att leda avloppsvatten till Henriksdals reningsverk. Detta gör att Stockholm får en samlad vattenrening som är anpassad efter stadens utveckling, befolkningstillväxt och klimatförändringar.

– Sweco har gjort förstudier som ger Stockholm en framtidssäkrad lösning som klarar både den höga befolkningstillväxt och de klimatförändringar vi står inför. Avloppstunneln blir framtidssäkrad för åtminstone ett sekel. Idag har Stockholm problem med översvämningar vid kraftiga regn, men med den här nya tunneln kommer det minska avsevärt, säger Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter.

Den nya tunneln som byggs ansluts till befintliga tunnlar och samlar avloppsvatten från olika delar i stockholmsregionen. Tunneln kommer att bli ca 16 km lång och med en diameter på 4x5m. En komplex del av uppdraget är att planera för den del av tunneln som skall passera under Mälaren. På grund av svaghetszoner i berget planeras tunneln på ett djup på cirka 35 meter under Mälarens nivå där Sweco utformat en lösning med fyra dykarledningar förlagda i en bergtunnel.

Sweco har varit inblandad i hela processen från idé till teknisk utformning och detaljprojektering av VA-funktioner, El- och styrsystem, betong och rörkonstruktioner. Bromma reningsverk renar idag avloppsvatten från cirka 290 000 människor i Stockholms norra och västra delar och tas ur drift när projektet är klart.

Anna Yman, vd för Swecos vaten- och miljökonsulter, anna.yman@sweco.se telefon:+4686956305

Andreas Jonsson, Uppdragsledare, andreas.jonsson@sweco.se telefon:+4686956310

Hanna Haeggström, Pressansvargi Sweco Sverige, hanna,haeggstrom@sweco.se telefon:+46104845404