0 av 0 för ""

Sweco presenterar på SkogsGIS i Stockholm

Imorgon håller Sweco föredrag på SkogsGIS, ett tvådagarsseminarium om hur geografisk informationsteknik kan användas och effektivisera verksamheter inom skogssektorn.

Seminariet äger rum i Stockholm och arrangeras av ULI.

Se hela programmet

Swecos presentationer

Nu genomsyrar GIS hela flödet vid skogsgödsling

Skogens Gödslings AB är det lilla företaget som vågade satsa stort på GIS. Vi visar flödet från beställning, planering, utkörning, gödsling och återkoppling. Vilka vinster ser man och hur har det mottagits av entreprenörerna?

Lina Samor, Sweco & Karolina Erikers, Skogens Gödslings AB

Mobila kartor – Webb eller appar?

Företag inom skogsnäringen tillgängliggör idag information till medarbetare och skogsägare via webbsidor. Ett naturligt nästa steg är att göra samma information åtkomlig i moderna mobila enheter för användning i fält.

Html5 ger möjligheter att skapa webbsidor som är anpassade för både telefoner och surfplattor och kan utgöra ett flexibelt alternativ till traditionella ”appar” genom att flera plattformar stöds, t.ex. Apple iOS och Android. Eftersom samma ramverk som för standardwebbsidor kan användas är det möjligt att koppla applikationen till befintliga datakällor så som WFS- och WMS-tjänster.

Presentationen belyser för- och nackdelar med respektive teknikval samt visar hur befintliga tjänster kan integreras i en mobil kartapplikation baserad på html5.

Johan Hasselström, Sweco

Skogsägarplan (SPlan) – Nytt system för hantering av skogsägarplaner

Skogsägarplan är ett system för att hantera skogsägarplaner och ger bl a tillgång till planerna över webben. Utvecklingsprojektet pågick från 2009 till 2011 och systemet är nu driftsatt. Skogsägarplan togs först fram på beställning av LRF för primär användning hos Skogsägarföreningarna (SÄF) och utvecklades av Sweco. I presentationen kommer delar av systemet att visas samt erfarenheter från utvecklingsprojektet att presenteras, bl a  kvalitetssäkring och migrering av 30000 planer.

Mats Johansson, Södra & Bengt Paulsson, Sweco

Marta, en plattformsoberoende webbaserad GIS-klient

Marta är en generell, konfigurerbar webb-GIS-klient, utformad för att smidigt integreras i befintliga affärs- och verksamhetssystem. Marta kan användas i webblösningar eller i PC-program och har stöd för redigering, mätning, utskrift etc. Marta har utvecklats i ett samarbetsprojekt mellan Södra, Svenska Skogsägarplaner, SDC, Sydved, Såg i Syd och Sweco och används för att hantera t ex plantbeställning, ruttning, skogsbruksplaner, entreprenörsbeställning, avverkningsanmälan mm.

Tobias Lennartsson, Sweco & Jonas Svensson, Södra