0 av 0 för ""

Sweco processtöd när Sverige ställer om till cirkulärt

2018 utsågs en nationell delegation av regeringen som ett rådgivande organ i arbetet med cirkularitet och minskad miljöpåverkan. Sedan maj har Swecos projektledare och miljökonsulter processlett delegationens aktiviteter med dess referensgrupp.

Delegationen har till särskild uppgift att utarbeta en nationell strategi för olika insatser, samt identifiera hinder och behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi. Sweco har framför allt haft i uppdrag att processleda och genomföra workshops när delegationen inlett samarbetet med sin referensgrupp bestående av externa experter.

– Delegationen är i uppstarten av många frågor och att tillsammans med kunden få utveckla dessa och mappa ut vägen framåt är väldigt roligt och stimulerande, säger Erika Lind, projektledare på Sweco.

Utöver sin rådgivande roll, kommer delegationen för cirkulär ekonomi att agera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft, både på regional och nationell nivå.

– Delegationen har valt att prioritera tre områden inledningsvis; plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet. Vi har bland annat stöttat delegationens kansli med kartläggningar inom respektive fokusområde och genomfört tre workshops för delegationen och dess referensgrupp, berättar Erika Lind. Att få bidra till att Sverige ställer om till cirkulär ekonomi känns fantastiskt!

cirkek770x380w.jpgDelegationens ordförande Åsa Domeij med Erika Lind, Maria Hjalmars, Emma Tooke, Sharon Emanuel, Jenny Eriksson och Madelene Palm från Sweco.