0 av 0 för ""

Sweco-professor belönas med kungamedalj

Swecomedarbetaren Hans Hanson har arbetat med att skydda och skapa sandstränder i 40 år, inte bara i Sverige utan över hela världen. För sina insatser belönas nu Hans med en guldmedalj från Kungen.

Hans Hansson har varit verksam på Sweco sedan 1988 där han har varit involverad i en lång rad utredningar rörande erosionsproblematiken åt framförallt sydsvenska kustkommuner. Han är professor vid Lunds Universitet och har under hela sin verksamma karriär eftersträvat att forskningen ska komma samhället till gagn. Hans Hanson belönas nu med en medalj i guld av 5:e storleken i högblått band av Hans Majestät Konungen för ”förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken”.

Erosion innebär att land äts upp av hav. Under senare år har erosionsfrågan konkretiserats genom att frågor rörande klimatförändringen har kommit högre upp på dagordningen och flera skånska kommuner genomför idag åtgärder av den typ som Hans under lång tid missionerat för. En av dessa åtgärder är strandfodring, som är en metod för att skydda eroderande stränder genom att på artificiell väg återföra sand till strandområdet.

Förra året visade Ystads kommun sin uppskattning för Hans mångåriga arbete genom att namnge en av bryggorna i Ystads Sandskog efter honom. Hans tar emot Kungens medalj under en ceremoni som äger rum på Kungliga Slottet den 16 juni, i närvaro av Kungen och Drottningen.

Vill du veta mer om hur Sweco arbetar med strandskydd, se filmen med Olof Persson som är gruppchef för Swecos strandgrupp här.